Beleid met betrekking tot de beoordelingen

Hier vindt u de informatie over de beoordelingen

1. Hoe worden de beoordelingen gecontroleerd?

Om een beoordeling in te dienen, moeten klanten ten minste één Product hebben gekocht op de website www.beenature.be door een account aan te maken en in te loggen. Een e-mail met verzoek om feedback wordt automatisch naar de Klant gestuurd 14 dagen na de aankoop.

Reviews worden handmatig gemodereerd door Bee Nature en Bee Nature controleert of de ingediende reviews voldoen aan de hieronder uiteengezette regels.
Geen enkele externe dienst heeft toegang tot de berichten of de persoonsgegevens, alleen Bee Nature heeft toegang.

Bee Nature zal elk bericht weigeren waarvan de inhoud in strijd is met de goede zeden, de openbare orde, de rechten van anderen of de toepasselijke wet- en regelgeving.

Evenzo mag een aankondiging, om gepubliceerd te worden, geen :

  • kritische opmerkingen over andere op de Site gepubliceerde recensies of over de auteurs ervan;
  • opmerkingen over de veiligheid van een product;
  • van willekeurige tekens of reeksen betekenisloze woorden.

Als zodanig,
Meningen over de fysieke kenmerken van producten en het gebruik ervan, positief of negatief, zullen worden gepubliceerd, zoals nu het geval is.
Beoordelingen met betrekking tot de fysieke kenmerken van producten en het gebruik ervan die vergezeld gaan van opmerkingen/opmerkingen over de klantenservice (d.w.z. bestellingen, betalingen en leveringen), ongeacht of deze positief of negatief zijn, zullen op gelijke wijze worden gepubliceerd, zodat er geen “cherry-picking” van beoordelingen plaatsvindt. Uiteraard blijft Bee Nature contact opnemen met de klant om eventuele problemen met de klantenservice op te lossen.
Wanneer echter uit de beoordeling blijkt dat het product niet correct is gebruikt (bv. lichaamsproducten gebruikt op het gezicht), zal Bee Nature contact opnemen met de klant om het correcte gebruik van het product uit te leggen, in plaats van de beoordeling te publiceren, wat tot verwarring kan leiden. In dat geval zal Bee Nature de klant meedelen dat zijn commentaar niet zal worden gepubliceerd, omdat het een gevolg is van een verkeerd gebruik van het product.
Beoordelingen die alleen betrekking hebben op de klantenservice (d.w.z. bestellingen, betalingen en leveringen), en geen betrekking hebben op de fysieke kenmerken van de producten of op de gebruikservaring van de consument, ongeacht of deze positief of negatief is, worden niet gepubliceerd. Deze kennisgevingen zullen worden behandeld in die zin dat de klant een passend antwoord van de klantendienst zal ontvangen.
Recensies met onaanvaardbare uitspraken zoals vermeld in ons recensiebeleid (racistisch/aanstootgevend/…) worden niet gepubliceerd.

In geval van weigering van publicatie wordt de Klant per e-mail op de hoogte gesteld van de reden van deze weigering. In sommige gevallen wordt de gebruiker de mogelijkheid geboden de inhoud van zijn of haar kennisgeving te wijzigen en opnieuw op de site te plaatsen.

2. Hoe snel worden de aankondigingen gepubliceerd? Hoe lang worden de aankondigingen bewaard?

Aankondigingen worden gewoonlijk binnen twee tot vijf werkdagen na verzending door de Opdrachtgevers gepubliceerd.

De inhoud van de gepubliceerde recensies wordt bewaard zolang Bee Nature Bee Nature op haar Site aanbiedt.

3. Is het mogelijk een bericht te wijzigen?

Zodra een beoordeling is verzonden, door Bee Nature is gevalideerd en op de Site is gepubliceerd, kan een Klant niet meer verkrijgen dat de inhoud van zijn beoordeling wordt gewijzigd of verwijderd.

4. Hoe een bericht melden?

Wij kunnen een bericht verwijderen indien :

  • dat de auteur er geen mocht schrijven. Bijvoorbeeld als de auteur van de kennisgeving een werknemer of een concurrent is, of betaald is om een valse kennisgeving te schrijven.
  • als het schadelijke of illegale inhoud plaatst. Bijvoorbeeld: haatzaaien of discriminatie, inhoud in verband met terrorisme, bedreigingen of gewelddadige berichten en obscene inhoud.
  • Deze persoonlijke gegevens weergeeft
  • Niet gebaseerd op authentieke ervaring

Wij verwijderen geen inhoud omdat u die niet leuk vindt of het niet eens bent met de boodschap ervan, of omdat er kritiek op iemand wordt geuit.

Elk bericht kan slechts om één reden tegelijk worden gemeld. Wij beoordelen het advies aan de hand van de gekozen reden voor rapportage.

Wij nodigen u uit om uw klacht naar onze Klantenservice te sturen:

Per brief : Bee Nature NV, Chaussée de Louvain 435, 1380 Lasne, België

Per e-mail : Op info@beenature.be

Alle meldingen moeten vergezeld gaan van het bericht dat u wilt melden en de reden daarvoor. U moet ons uw e-mailadres sturen en bevestigen dat de door u verstrekte informatie juist is.

Wij kunnen u om meer details vragen over de reden van uw melding. Bijvoorbeeld; om uit te leggen waarom het bericht onze gebruiksvoorwaarden schendt.

Als de kennisgeving niet in strijd is met onze gebruiksvoorwaarden, wordt de kennisgeving geweigerd en blijft deze online staan.

Als het bericht wel in strijd is met onze gebruiksvoorwaarden, maar zodanig kan worden aangepast dat het daarmee in overeenstemming is (bv. als het persoonlijke informatie bevat die kan worden verwijderd), zullen wij de indiener verzoeken de nodige wijzigingen aan te brengen. Indien ons verzoek onbeantwoord blijft, zal de aankondiging worden ingetrokken.

Als het bericht in strijd is met onze gebruiksvoorwaarden en niet kan worden gewijzigd om eraan te voldoen (bijvoorbeeld als de auteur van het bericht niet bevoegd was om het bericht te schrijven), zal het worden verwijderd.

Met het oog op eventuele wijzigingen van de Site en de Dienst behoudt Bee Nature zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen of te wijzigen. De nieuwe gebruiksvoorwaarden van de Dienst zullen, indien nodig, ter kennis van elke Klant worden gebracht door middel van een online wijziging en zullen enkel van toepassing zijn op nota’s en opmerkingen die na de wijziging worden ingediend.

Sluiten
Sluiten
Aanmelden


Taal