Bescherming van de privacy

Hier vindt u de informatie over uw persoonlijke gegevens

GDPR –Privacy policy - Bee Nature SA

Het verzamelen van persoonlijke gegevens in het kader van de verkoop op afstand is verplicht, omdat die gegevens noodzakelijk zijn voor het verwerken en bezorgen van de bestellingen. Het niet verstrekken van de gegevens leidt tot de nietigverklaring van de bestelling.

Bee Nature handelt in overeenstemming met de Belgische wet van 8 December 1992 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 December 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijnen van 24 oktober 1995.
Deze wet bepaalt dat een bedrijf dat persoonlijke gegevens verzamelt, daarvoor de toestemming moet krijgen van de betrokkene; dat de gegevens juist moeten zijn en dat ze met een nauwkeurig omschreven, duidelijk en wettelijk doel moeten worden ingezameld. Alle betrokkenen moeten toegang hebben tot hun persoonsgegevens en het recht hebben om ze te wijzigen. Overeenkomstig de wet, werd de verwerking van de persoonlijke gegevens van klanten gemeld aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De klant kan zich bij Bee Nature beroepen op zijn recht op inzage, wijziging, verbetering en schrapping van zijn persoonlijke gegevens.

Bee Nature verbindt zich ertoe de gegevens van haar klanten nooit aan een derde partij bekend te maken.

De klant heeft de mogelijkheid om zijn gegevens op elk gewenst moment te bekijken en te bewerken via de pagina “Mijn account”.

ONS PRIVACYBELEID IN EEN OOGOPSLAG

1. WIE WIJ ZIJN. Wij zijn BEE NATURE SA en wij verwerken uw persoonsgegevens als gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken. Dit betekent dat wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop wij uw gegevens verwerken en beschermen.

2. WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS? Wij gebruiken uw gegevens (online of persoonlijk verzameld) onder andere om uw registratie als gebruiker te beheren, om uw aankopen van producten of diensten te beheren, om uw vragen te beantwoorden en, indien u dat wenst, om u onze mededelingen te sturen.

3. WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS? Wij hebben de wettelijke bevoegdheid om uw gegevens om verschillende redenen te verwerken. De belangrijkste reden is dat wij uw gegevens moeten verwerken om het contract uit te voeren dat u met ons aanvaardt wanneer u zich registreert en wanneer u een aankoop doet of geniet van een van onze diensten of functionaliteiten. Wij gebruiken uw gegevens ook om andere redenen, bijvoorbeeld om te reageren op uw vragen of om u nieuwsbrieven te sturen die u van ons hebt gevraagd te ontvangen.

4.MET WIE WIJ UW GEGEVENS DELEN. Wij delen uw gegevens met dienstverleners die ons hulp of ondersteuning bieden, derde partijen, binnen de Europese Unie.

5.UW RECHTEN. U hebt het recht op toegang, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. In bepaalde gevallen hebt u ook andere rechten, zoals bijvoorbeeld het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens door ons, of tegen de overdracht van uw gegevens, zoals hieronder uitvoerig wordt uitgelegd.

Wij raden u aan ons volledige Privacybeleid hieronder te lezen om een grondig inzicht te krijgen in de manier waarop wij uw persoonsgegevens zullen gebruiken en in uw rechten met betrekking tot uw gegevens.

Voor u begint...

In dit Privacybeleid vindt u alle relevante informatie die van toepassing is op ons gebruik van de persoonsgegevens van onze gebruikers en klanten, ongeacht het kanaal of de middelen (online of in persoon) van BEE NATURE SA die u gebruikt om met ons in contact te komen.

Wij zijn transparant over wat wij met uw persoonlijke gegevens doen, om u te helpen de implicaties te begrijpen van de manier waarop wij uw gegevens gebruiken, en de rechten waarop u recht heeft met betrekking tot uw gegevens:
Wij stellen permanent alle in dit Privacybeleid opgenomen informatie voor u beschikbaar, die u kunt controleren wanneer u dat nodig acht, en daarnaast, U zult ook verdere informatie vinden over hoe wij uw gegevens gebruiken wanneer u met ons communiceert.

Dit zijn enkele termen die we regelmatig gebruiken in dit Privacybeleid:

Wanneer we spreken over ons Platform, verwijzen we, in het algemeen, naar een van de kanalen of middelen, digitaal of in persoon, die u kunt hebben gebruikt om met ons te communiceren. De belangrijkste zijn:

 • Onze Website,www.beenature.be
 • Onze media, Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube, enz.
 • In persoon, tijdens evenementen of via e-mails

1. WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

De verantwoordelijken voor de verwerking van uw gegevens zijn:

BEE NATURE SA., onderneming die momenteel in Europa actief is.

 • Postadres: Chaussée de Wavre 154, 1390 Grez-Doiceau, België.
 • E-mailadres van de gegevensbeschermer dpo@beenature.be

2. WAAROM WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?

Afhankelijk van het doel waarvoor wij uw gegevens van tijd tot tijd verwerken, zoals hierboven uiteengezet, moeten wij een of meer gegevens verwerken, die in het algemeen, afhankelijk van elk geval, de volgende zullen zijn:

 • Uw identiteitsgegevens (bijvoorbeeld uw naam, achternaam, taal en land van waaruit u met ons communiceert, contactgegevens, enz.)
 • Economische en transactiegegevens (bijvoorbeeld uw betalings- of kaartgegevens, informatie over uw aankopen, bestellingen, retourzendingen, enz.)
 • Verbindings-, geolokatie- en/of browsinggegevens (bijvoorbeeld indien u met ons communiceert vanaf uw mobiele telefoon)
 • Commerciële informatie (bijvoorbeeld als u zich hebt geabonneerd op onze nieuwsbrief),
  Informatie over uw smaak en voorkeuren.

Vergeet niet dat, wanneer wij u vragen uw persoonlijke gegevens in te vullen om u toegang te verlenen tot een functionaliteit of dienst van het Platform, wij bepaalde velden als verplicht zullen markeren, aangezien dit informatie is die wij nodig hebben om de dienst te kunnen verlenen of u toegang te verlenen tot de functionaliteit in kwestie. Gelieve er rekening mee te houden dat, indien u besluit dergelijke gegevens niet aan ons ter beschikking te stellen, u mogelijk uw gebruikersregistratie niet kunt voltooien of niet van deze diensten of functionaliteiten gebruik kunt maken.

Afhankelijk van de manier waarop u interacteert met ons Platform, d.w.z. afhankelijk van de diensten, producten of functionaliteiten waarvan u gebruik wenst te maken, zullen wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. Om uw registratie als gebruiker van het Platform te beheren.
  Indien u besluit een geregistreerde gebruiker van ons Platform te worden, moeten wij uw gegevens verwerken om u te identificeren als een gebruiker van het Platform en u toegang te verlenen tot de verschillende functionaliteiten, producten en diensten die voor u als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn. U kunt uw geregistreerde gebruikersaccount annuleren door contact met ons op te nemen via de Klantenondersteuning.
 2. Voor de ontwikkeling, uitvoering en uitvoering van het aankoop- of dienstencontract dat u met ons op het Platform hebt uitgevoerd.
  Dit doel omvat de verwerking van uw gegevens, voornamelijk:
  – Om contact met u op te nemen voor updates of informatieve mededelingen met betrekking tot de gecontracteerde functionaliteiten, producten of diensten, met inbegrip van kwaliteitsonderzoeken en om de mate van klanttevredenheid met de geleverde dienst te kunnen vaststellen;
  – Om de betaling te beheren van de producten die u koopt, ongeacht de gebruikte betalingsprocedure. Bijvoorbeeld:
  – Als u bij de aankoop van een van onze producten via de Website ervoor kiest om de functionaliteit van het opslaan van uw kaartgegevens voor toekomstige aankopen te activeren, moeten wij de aangegeven gegevens verwerken voor de activering en ontwikkeling van die functionaliteit. Door in te stemmen met de activering van deze functionaliteit kunnen uw automatisch ingevulde betalingsgegevens bij volgende aankopen worden weergegeven, zodat u ze niet bij elk nieuw proces hoeft in te voeren, en deze gegevens worden geacht geldig en effectief te zijn voor volgende aankopen. U kunt uw kaarten op elk moment wijzigen of annuleren via het gedeelte over betalingsgegevens van uw op de Website geregistreerde gebruikersaccount.
  – Activeer de nodige regelingen om mogelijke fraude tegen u en tegen ons tijdens het aankoopproces te controleren en te voorkomen. Indien wij van mening zijn dat de transactie frauduleus kan zijn, kan deze verwerking leiden tot het blokkeren van de transactie.
  – Om mogelijke retourzendingen te beheren nadat u een aankoop hebt gedaan en om verzoeken om informatie over de beschikbaarheid van artikelen, reserveringen van producten via het Platform te beheren.
  – Voor facturatie doeleinden en om u de tickets en facturen beschikbaar te stellen van de aankopen die u heeft gedaan via het Platform.
  – Om ervoor te zorgen dat u gebruik kunt maken van andere beschikbare functionaliteiten of diensten, zoals de aankoop, het beheer en het gebruik van de Cadeaukaart of van de Cadeaubon.
 3. Om te voldoen aan verzoeken of aanvragen die u doet via de Customer Supportkanalen. Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om uw verzoek of aanvraag te beheren of op te lossen.
 4. Voor marketingdoeleinden. Dit doel omvat de verwerking van uw gegevens, voornamelijk, voor: – Indien en wanneer u zich abonneert op onze Nieuwsbrief, verwerken wij uw persoonsgegevens om uw inschrijving te beheren, met inbegrip van het verzenden van op maat gemaakte informatie over onze producten of diensten via verschillende middelen (zoals e-mail). Vergeet niet dat u zich op elk moment kosteloos kunt afmelden voor de Nieuwsbrief via het onderdeel “Nieuwsbrief” van het Platform, naast via de instructies die wij u in elk bericht geven. Om promotionele acties uit te voeren (bijvoorbeeld, voor de organisatie van wedstrijden). Bij deelname aan een promotionele actie, machtigt u ons om de persoonlijke gegevens die u met ons hebt gedeeld te verwerken afhankelijk van de promotionele actie en deze openbaar te maken via verschillende media, zoals sociale netwerken of het Platform zelf. In elke promotionele actie waaraan u deelneemt zijn de algemene voorwaarden beschikbaar waarin wij meer gedetailleerde informatie verstrekken over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Om in het Platform of via onze kanalen in de sociale netwerken foto’s of afbeeldingen te verspreiden die u publiekelijk hebt gedeeld, op voorwaarde dat u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
 5. Analyse van bruikbaarheid en kwaliteit om onze diensten te verbeteren.
  Indien u toegang krijgt tot ons Platform, informeren wij u dat wij uw surfgegevens zullen behandelen voor analytische en statistische doeleinden, d.w.z. om inzicht te krijgen in de manier waarop gebruikers omgaan met ons Platform en aldus in staat te zijn verbeteringen aan te brengen in het Platform.
  Daarnaast voeren wij af en toe kwaliteitsonderzoeken en -acties uit om de mate van tevredenheid van onze klanten en gebruikers te kennen en de gebieden op te sporen waarin wij kunnen verbeteren.

3. HOE MOGEN WIJ UW GEGEVENS WETTELIJK VERWERKEN?

De wettelijke voorwaarden waaronder wij uw persoonsgegevens mogen verwerken, hangen ook af van het doel waarvoor wij ze verwerken, zoals in het volgende wordt uitgelegd:

 1. Om uw Platform gebruikersregistratie te beheren
  Wij verwerken uw gegevens omdat dit noodzakelijk is onder de voorwaarden die het gebruik van het Platform regelen. Met andere woorden, om u in staat te stellen zich te registreren als gebruiker op het Platform, moeten wij uw persoonlijke gegevens verwerken, aangezien wij anders niet in staat zouden zijn om uw registratie te beheren.
  Als u ervoor kiest om de toegang of aanmelding via een sociaal netwerk te gebruiken, zijn wij wettelijk gemachtigd om uw gegevens te verwerken, gezien de toestemming die u geeft bij het verlenen van toestemming voor de toewijzing van uw gegevens vanuit het sociale netwerk.
 2. Ontwikkeling, uitvoering en totstandkoming van de koop- of dienstenovereenkomst. Wij verwerken uw gegevens omdat de verwerking ervan voor ons noodzakelijk is om de koop- of dienstenovereenkomst met u te sluiten. Bepaalde verwerkingen van gegevens in verband met het aankoopproces worden alleen geactiveerd omdat u daarom vraagt of daarvoor toestemming geeft, zoals het geval is bij de opslag van betalings(kaart)gegevens voor toekomstige aankopen. Wij zijn van mening dat wij een rechtmatig belang hebben om de nodige verificaties uit te voeren om mogelijke fraude op te sporen en te voorkomen wanneer u een aankoop doet. Wij begrijpen dat de verwerking van deze gegevens positief is voor alle deelnemende partijen wanneer een aankoop wordt betaald en in het bijzonder voor u, aangezien dit ons in staat stelt maatregelen te treffen om u te beschermen tegen pogingen tot fraude door derden.
 3. Klantenondersteuning
  Wij zijn van mening dat wij een legitiem belang hebben bij het beantwoorden van de verzoeken of vragen die door u via de bestaande verschillende contactkanalen worden gesteld. Wij begrijpen dat de verwerking van deze gegevens ook gunstig is voor u in de mate dat het ons in staat stelt u adequaat te helpen en te antwoorden op de gestelde vragen.
  Wanneer u contact met ons opneemt, met name voor het beheer van incidenten met betrekking tot uw bestelling of het product/de dienst die u via het Platform hebt aangeschaft, is de verwerking van uw gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van het koopcontract.
  Wanneer uw vraag verband houdt met de uitoefening van uw rechten waarover wij u hieronder informeren, of met claims op onze producten of diensten, is het ons wettelijk toegestaan om uw gegevens te verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 4. Marketing
  Het is ons wettelijk toegestaan om uw gegevens te verwerken voor marketingdoeleinden als gevolg van de toestemming die u ons geeft, bijvoorbeeld wanneer u akkoord gaat met het ontvangen van op maat gemaakte informatie via meerdere kanalen, wanneer u akkoord gaat met de wettelijke voorwaarden om deel te nemen aan een promotionele actie of om uw foto’s te publiceren op het Platform of op de kanalen van onze sociale netwerken.
  Om u op maat gemaakte informatie te tonen. zijn wij van mening dat wij een legitiem belang hebben om een profilering uit te voeren met de informatie die wij over u hebben (zoals uw browse-, voorkeuren- of aankoopgeschiedenis) en de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt, zoals de leeftijdscategorie of taal, aangezien wij begrijpen dat de verwerking van deze gegevens ook gunstig is voor u, omdat het u in staat stelt om uw gebruikerservaring te verbeteren en toegang te krijgen tot de informatie in overeenstemming met uw voorkeuren.
 5. Analyse van bruikbaarheid en kwaliteit
  Wij zijn van mening dat wij een legitiem belang hebben bij het analyseren van de bruikbaarheid van het Platform en de mate van tevredenheid van de gebruiker, aangezien wij begrijpen dat de verwerking van deze gegevens ook gunstig is voor u omdat het doel is om de gebruikerservaring te verbeteren en een dienst van hogere kwaliteit te leveren.

4. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Hoe lang wij uw gegevens zullen bewaren, hangt af van de doeleinden waarvoor wij ze verwerken, zoals hieronder wordt uitgelegd:

 1. Om uw Platform gebruikersregistratie te beheren
  Wij zullen uw gegevens verwerken gedurende de tijd dat u een geregistreerde gebruiker blijft (dat wil zeggen, totdat u besluit om u uit te schrijven).
 2. Ontwikkeling, uitvoering en uitvoering van de koop- of dienstenovereenkomst. Wij verwerken uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om de aankoop van de producten of diensten die u koopt te beheren, met inbegrip van eventuele retourzendingen, klachten of claims in verband met de aankoop van het product of de dienst in kwestie. Soms zullen wij de gegevens slechts verwerken tot het moment waarop u beslist, zoals het geval is bij betalings(kaart)gegevens waarvan u ons verzocht heeft ze op te slaan voor toekomstige aankopen.
 3. Klantenondersteuning
  Wij verwerken uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om aan uw verzoek of aanvraag te voldoen.
 4. Marketing. Wij verwerken uw gegevens totdat u zich uitschrijft of opzegt voor de nieuwsbrief. Indien u deelneemt aan promotionele acties, bewaren wij de gegevens gedurende een periode van zes (6) maanden na afloop van de actie.
 5. Analyse van bruikbaarheid en kwaliteit. Wij zullen uw gegevens af en toe verwerken gedurende de periode waarin wij overgaan tot het uitvoeren van een specifieke kwaliteitsactie of enquête of totdat wij uw surfgegevens anonimiseren. Niettegenstaande het feit dat wij uw gegevens verwerken gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om het doel in kwestie te bereiken, zullen wij ze vervolgens naar behoren bewaren en beschermen gedurende de tijd dat aansprakelijkheid kan ontstaan voor de verwerking ervan, met inachtneming van de van tijd tot tijd van kracht zijnde wetgeving. Zodra elk van de mogelijke vorderingen is verjaard, zullen wij overgaan tot het wissen van de persoonsgegevens.

5. DELEN WIJ UW GEGEVENS MET DERDEN?

Om de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden te bereiken, moeten wij toegang geven tot uw persoonsgegevens aan derden die ons ondersteunen bij de diensten die wij u aanbieden, d.w.z:

   • financiële instellingen,
   • entiteiten voor het opsporen en voorkomen van fraude,
   • technologische dienstverleners,
   • logistieke, transport- en leveringspartners en dienstverleners
   • leveranciers van diensten in verband met klantenondersteuning,
   • reclame- en marketinggerelateerde partners en dienstverleners.

  Met het oog op de efficiëntie van de dienstverlening zijn sommige van deze dienstverleners gevestigd in gebieden buiten de Europese Economische Ruimte die geen niveau van gegevensbescherming bieden dat vergelijkbaar is met dat van de Europese Unie, met andere woorden de Verenigde Staten van Amerika. In dergelijke gevallen informeren wij u dat wij uw gegevens met passende waarborgen zullen overdragen en uw gegevens altijd veilig zullen houden:

 • – Sommige providers zijn gecertificeerd Privacy Shield, welke certificering u kunt raadplegen via de volgende link: https://www.privacyshield.gov/welcome

 • – Met andere providers zijn we door de EU-Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen overeengekomen, waarvan u de inhoud kunt raadplegen via de volgende linkhttps://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

6. WAT UW RECHTEN ZIJN WANNEER U UW GEGEVENS AAN ONS TER BESCHIKKING STELT?

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en ervoor te zorgen dat u uw rechten kunt uitoefenen. Met dat in het achterhoofd zijn wij overeengekomen dat u uw rechten kosteloos kunt uitoefenen door ons een e-mail te schrijven naar één e-mailadres (dpo@beenature.be), met de eenvoudige mededeling van de reden van uw verzoek en het recht dat u wenst uit te oefenen. Indien wij dit nodig achten om u te kunnen identificeren, kunnen wij u verzoeken een kopie te verstrekken van een document dat uw identiteit bewijst.
Ongeacht het doel of de rechtsgrondslag die wij gebruiken om uw gegevens te verwerken, hebt u met name de volgende rechten:

 • Om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben. Wij herinneren u eraan dat wanneer u een geregistreerde gebruiker van het Platform bent, u deze informatie ook kunt raadplegen in het relevante gedeelte van uw online account.
 • Om te verzoeken dat wij de persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben rectificeren. Gelieve er rekening mee te houden dat indien u een geregistreerde gebruiker bent op het Platform, u ook toegang heeft tot de relevante persoonlijke gegevens sectie van uw online account om uw persoonlijke gegevens te wijzigen of bij te werken. In ieder geval, gelieve er rekening mee te houden dat, wanneer u uw persoonlijke gegevens actief aan ons ter beschikking stelt via welke procedure dan ook, u garandeert dat deze waarheidsgetrouw en accuraat zijn en dat u zich ertoe verbindt ons op de hoogte te brengen van elke wijziging of aanpassing van uw gegevens. U bent aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt aan het Platform of aan de persoon die verantwoordelijk is voor het Platform of aan een derde partij door het melden van foutieve, onnauwkeurige of onvolledige informatie in de registratieformulieren. Vergeet niet dat, als algemene regel, u ons alleen uw eigen gegevens dient te verstrekken, niet die van derden, anders dan voor zover anders is toegestaan in dit Privacybeleid.
 • Om te vragen dat wij uw persoonsgegevens wissen voor zover deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze moeten blijven verwerken, zoals wij hierboven hebben uitgelegd, of wanneer het ons wettelijk niet langer is toegestaan om ze te verwerken.
 • Om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens annuleren of beperken, wat inhoudt dat u ons in bepaalde gevallen kunt verzoeken de verwerking van de gegevens tijdelijk op te schorten of dat wij ze langer bewaren dan nodig is.
  Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens voor een bepaald doel te verwerken, hebt u ook het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Enkele van de omstandigheden waarin u uw toestemming kunt intrekken, worden nader beschreven in punt 2, waar wij uitleggen voor welke doeleinden wij uw gegevens verwerken.
  Wanneer het ons wettelijk is toegestaan uw gegevens te verwerken op grond van uw toestemming of voor de doeleinden van een overeenkomst, zoals uitgelegd in punt 3, hebt u ook het recht om de portabiliteit van uw persoonsgegevens aan te vragen. Dit houdt in dat u het recht hebt om de persoonsgegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, zodat u ze rechtstreeks aan een andere entiteit kunt doorgeven zonder dat wij daar belemmeringen voor ondervinden.
  Wanneer de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op ons rechtmatig belang, hebt u bovendien het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
  Ten slotte delen wij u mee dat u het recht hebt om een vordering in te stellen bij de verantwoordelijke regelgevende autoriteit inzake gegevensbescherming, in het bijzonder bij:
 • De autoriteit van het land waar het land retail bedrijf is gevestigd.
  http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

7. WAT GEBEURT ER WANNEER U GEGEVENS VAN DERDEN AAN ONS DOORGEEFT?

Wij bieden functionaliteiten of diensten aan waarvoor wij de persoonsgegevens van een derde moeten verwerken die u moet verstrekken, zoals in het geval van activering en verzending van de cadeaubon of het beheer van de applicatie voor de cadeaubon. Indien u ons persoonsgegevens van derden verstrekt, bevestigt u dat u hen op de hoogte heeft gebracht van de doeleinden en van de wijze waarop wij hun persoonsgegevens dienen te verwerken.

8. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Wij kunnen de informatie in dit Privacybeleid wijzigen wanneer wij dit gepast achten. Indien wij dit doen, zullen wij u op de hoogte brengen via verschillende procedures via het Platform (bijvoorbeeld via een banner, een pop-up of een push notificatie), of wij kunnen u zelfs een bericht sturen naar uw e-mailadres wanneer de wijziging in kwestie relevant is voor uw privacy, zodat u in staat bent om de wijzigingen te bekijken, te beoordelen en, in voorkomend geval, bezwaar te maken tegen of u uit te schrijven voor een dienst of functionaliteit. In ieder geval raden wij u aan dit Privacybeleid van tijd tot tijd te bekijken voor het geval er kleine wijzigingen worden aangebracht of wij een interactieve verbetering doorvoeren, zodat u het altijd als een permanent punt van informatie op onze Website zult vinden.

Sluiten
Sluiten
Aanmelden


Taal