Bee Nature heeft altijd veel zorg besteed aan de keuze van haar
grondstoffen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat het gebruik van biologische en fairtradehoning van essentieel belang is. Honing is het hoofdbestanddeel van alle Bee Nature producten.

Het gebruik van biologische honing is essentieel voor Bee Nature.

Wat is biologische bijenteelt?

Deze bijenteeltmethode respecteert de bijen en hun levenswijze. Om een gezonde productie te garanderen, worden talrijke controles uitgevoerd en zijn de specificaties zeer nauwkeurig. De biologische bijenteelt moedigt het gebruik aan van natuurlijke middelen tegen ziekten die de kolonie kunnen treffen, en synthetische moleculen zijn strikt verboden.

De eisen van deze bijenteelt betreffen hoofdzakelijk 4 hoofdpunten:

 • De bijenkorf
 • De bijen
 • De oogst
 • De imker
De bijenkorf

De bijenkorf is het enige element dat de imker meebrengt om honing te maken. De bijenkorf moet hoofdzakelijk van natuurlijke materialen zijn gemaakt, en is meestal van hout.
De locatie van de bijenkorf is ook erg belangrijk. Om de kwaliteit van de honing te bewaren, zijn de foerageergebieden zeer duidelijk afgebakend. De bijenstal moet worden geplaatst binnen een straal van 3 km van nectarproducerende planten die afkomstig zijn van biologische landbouw of spontaan groeien. Het moet ook ten minste 12 km verwijderd zijn van verontreinigde gebieden of gebieden die GGO’s bevatten.

De bijen

Bijen zijn essentieel voor de productie van honing en het is belangrijk voor hen te zorgen.
Honing is de enige bron van consumptie die de bij gebruikt tijdens haar winterslaap. Imkers laten altijd genoeg honing achter voor hun bijen om de winter door te komen.
De ontwikkeling van de bijenteelt maakt het mogelijk de achteruitgang van bijen, die door hun rol als bestuivers van essentieel belang zijn voor de biodiversiteit en het voortbestaan van ecosystemen, zoveel mogelijk te beperken. Bovendien weten honingbijen en solitaire bijen (de meerderheid van de aanwezige soorten) in perfecte harmonie samen te leven. In een rijke en evenwichtige omgeving vullen zij elkaar zelfs aan.

De oogst

De oogst is van essentieel belang voor de kwaliteit van de honing.
Deze vindt hoofdzakelijk plaats in het voorjaar, wanneer de imker het honingoverschot van de winter oogst. Hij oogst alleen wat overblijft.
Bij het oogsten zorgt de imker ervoor dat alleen het bovenste deel van de korf, dat alleen honing bevat, wordt meegenomen. Het lichaam van de bijenkorf bevat niet alleen honing, maar ook larven en de koningin wordt achtergelaten om de kolonie draaiende te houden.
Het gebruik van chemische repellents, die gevaarlijk zijn voor bijen, is totaal verboden voor de oogst. De imker gebruikt koude rook bij voorkeur spaarzaam om de bijen te kalmeren. Er worden ook andere, modernere middelen gebruikt, zoals mechanische afweermiddelen waardoor de bijen tijdens de oogst in de bijenkorf kunnen blijven.

De imker

De mens komt zo min mogelijk tussen in het leven van de korf.
De imker die voorstander is van biologische bijenteelt, volgt een bepaalde filosofie:

 • Respecteer de biologie en het natuurlijk gedrag van het insect
 • Om je verantwoordelijk te voelen voor de bijen
 • Eerbiediging van de ethiek van eerlijke handel: de honing is van de bijen en niet van
  de imker die alleen de korf levert
 • Behoud van het milieu door bescherming van de biodiversiteit, bossen, honingdragende en
  nectarhoudende planten. Deze biodiversiteit is de belangrijkste bron van stuifmeel- en nectarreserves
  voor stuifmeel en nectar voor bijen.

Biologische bijenteelt is niet alleen maar een weerzinwekkende uitbuiting van dieren. Het is een partnerschap tussen mensen en bijen. Het is uiterst zeldzaam een imker te vinden die niet van zijn of haar bijen houdt, die niet investeert in het redden van de bijen of die de bijen niet respecteert.
De bij biedt ons haar kostbaarste schat en in ruil daarvoor biedt de mens haar huisvesting, verzorging en bescherming om haar verdwijning tegen te gaan. Beide partijen profiteren hiervan. Een dergelijke samenwerking wordt in de biologie mutualisme genoemd. Dit is een veel passender uitdrukking dan het woord uitbuiting.

De bijenkorf en de bijen leveren ons vele wonderbaarlijke producten, het is belangrijk hen te respecteren en voor hen te zorgen. De bijenatuur weet dit en doet al het mogelijke om ze te behouden.

Sluiten
Sluiten
Aanmelden


Taal