Bijenteelt

Biologische bijenteelt is essentieel voor Bee Nature.

Wat is biologische bijenteelt?

Het laboratorium van Bee Nature heeft er altijd een erezaak van gemaakt om deze grondstoffen te kiezen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat het gebruik van biologische en fairtradehoning de norm is geworden. Honing is het belangrijkste ingrediënt van alle Bee Nature producten.
Deze bijenteeltmethode respecteert de bijen en hun levenswijze. Om een gezonde productie te garanderen, worden talrijke controles uitgevoerd en zijn de specificaties zeer nauwkeurig. De biologische bijenteelt moedigt het gebruik aan van natuurlijke middelen tegen ziekten die de kolonie kunnen treffen, en synthetische moleculen zijn strikt verboden. De eisen van deze bijenteelt hebben vooral betrekking op 4 hoofdpunten: De bijenkorf De bijen De oogst De imker

De Bijenkorf

De Bijen

De Oogst

De Imker

De bijenkorf

De bijenkorf is het enige element dat de imker meebrengt om honing te maken. De bijenkorf moet voornamelijk gemaakt zijn van natuurlijke materialen, meestal hout.

De locatie van de bijenkorf is ook erg belangrijk. Om de kwaliteit van de honing te bewaren, zijn de foerageergebieden zeer duidelijk afgebakend. De bijenstal moet worden geplaatst binnen een straal van 3 km van nectarproducerende planten die afkomstig zijn van biologische landbouw of spontaan groeien. Het moet ook ten minste 12 km verwijderd zijn van verontreinigde gebieden of gebieden die GGO’s bevatten.

De Bijen

Bijen zijn essentieel voor de productie van honing en het is belangrijk voor hen te zorgen. Honing is de enige bron van consumptie die de bij gebruikt tijdens haar winterslaap. Bijenhouders laten altijd genoeg honing achter zodat de bijen de winter kunnen overleven. De ontwikkeling van de bijenteelt maakt het mogelijk de achteruitgang van bijen, die door hun rol als bestuivers van essentieel belang zijn voor de biodiversiteit en het voortbestaan van ecosystemen, zoveel mogelijk te beperken. Bovendien weten honingbijen en solitaire bijen (de meerderheid van de aanwezige soorten) in perfecte harmonie samen te leven. In een rijke en evenwichtige omgeving vullen zij elkaar zelfs aan.

De oogst

De oogst is van essentieel belang voor de kwaliteit van de honing. Deze vindt hoofdzakelijk plaats in het voorjaar, wanneer de imker het honingoverschot van de winter oogst. Hij oogst alleen wat overblijft. Bij het oogsten zorgt de imker ervoor dat alleen het bovenste deel van de korf, dat alleen honing bevat, wordt meegenomen. Het lichaam van de bijenkorf, met daarin naast de honing, de larven, de koningin, wordt achtergelaten om de kolonie te onderhouden. Het gebruik van chemische repellents, die gevaarlijk zijn voor bijen, is totaal verboden voor de oogst. De imker maakt bij voorkeur spaarzaam gebruik van koude rook om de bijen te kalmeren. Er worden ook andere, modernere middelen gebruikt, zoals mechanische afweermiddelen die het mogelijk maken dat de bijen tijdens de oogst in het lichaam van de bijenkorf blijven.

De imker

De mens komt zo min mogelijk tussen in het leven van de korf.
De imker die voorstander is van biologische bijenteelt, volgt een bepaalde filosofie:

  • Respecteer de biologie en het natuurlijk gedrag van het insect
  • Om je verantwoordelijk te voelen voor de bijen
  • De ethiek van de eerlijke handel respecteren: honing behoort toe aan de bijen en niet aan de imker die alleen de bijenkorf verschaft
  • Het behoud van het milieu door bescherming van de biodiversiteit, bossen, honingdragende en nectarifaire planten. Deze biodiversiteit is de belangrijkste bron van stuifmeel- en nectarreserves voor bijen

Biologische bijenteelt is niet alleen maar een weerzinwekkende uitbuiting van dieren. Het is een associatie tussen mensen en bijen. Het is uiterst zeldzaam om een imker te vinden die niet van deze bijen houdt, die niet zelf investeert om ze te redden of die ze niet respecteert.

De bij biedt ons zijn kostbaarste schat aan en in ruil daarvoor biedt de mens hem onderdak, zorg en bescherming om tegen zijn verdwijning te strijden. Beide kanten van deze samenwerking vinden hierin voordelen. Een dergelijke samenwerking wordt in de biologie mutualisme genoemd. Dit is een veel passender uitdrukking dan het woord uitbuiting.

De bijenkorf en de bijen leveren ons vele wonderbaarlijke producten, het is belangrijk hen te respecteren en voor hen te zorgen. Bee Nature weet dit en doet er alles aan om ze te behouden.

Sluiten
Sluiten
Aanmelden


Taal